Voorstelling


Ik ben Birgit De Clercq, geboren in 1980. Mijn gezin bestaat uit Koen, mezelf, Yulduz en Paul. Yulduz is geboren in 2008. Farid, Yulduz’ papa komt uit Afghanistan en haar naam ook. Mijn zoontje heet Paul en is geboren in 2014.

Mijn gezin, mijn familie, mijn vriendinnen en mijn vrienden zijn belangrijk voor mij, net als de mensen die tijdens mijn levensloop een cruciale rol hebben gespeeld.  Ze hebben allen een bijzondere plaats in mijn hart.

Ik heb het gevoel veel liefde ontvangen te hebben in mijn leven en ervaar liefde als de bedding waarin mijn leven stroomt. Ik heb een diep verlangen naar waarheid en ervaar een sterke samenhang tussen de dingen.

Na mijn puberteit studeerde ik Dramatische Kunst aan het Lemmensinstituut. Wat overblijft uit die tijd is mijn affiniteit met taal en verhalen van mensen.
Na mijn studententijd trok ik alleen naar Thailand en India. Deze reis heeft veel betekend in mijn leven. Nog altijd. De naam Ammalee betekent “moeder” in het Ladakhi. Ladakh is een regio in India, in het westelijke deel van de Himalaya. Daar aankomen voelde als thuiskomen. De vrouw van het gastgezin waar ik verbleef noemde ik “ammalee”.
Na mijn tijd in India gaf ik een tijdje les in het deeltijds kunstonderwijs, maar er was iets anders dat riep. Op een bepaald moment voelde ik heel sterk dat ik vroedkunde moest gaan studeren. Sinds dat moment is vroedkunde mijn passie en steeds meer ook iets dat heel “eigen” aanvoelt. Elk kind, elke ouder in wording en elke geboorte raakt bij mij aan de kern van mijn bestaan: ik ervaar een diepe verwondering, liefde en dankbaarheid om het leven.

Tijdens mijn opleiding vroedkunde werd het me vrij snel duidelijk dat ik het beste in de eerste lijn pas. Ik startte in 2010 bij Vroedvrouwenpraktijk De Bron waar ik gedurende bijna zeven jaar met hart en ziel samen met mijn collega’s vele gezinnen begeleidde doorheen het geboorteproces. In mei 2016 kreeg ik een burn-out. Dit was het begin van een innerlijke reis die me meer inzicht verschafte in wat bij me hoort en hoe ik goed voor mezelf kan zorgen. Ik ontdekte ook dat ik terug als vroedvrouw aan het werk wil. En daar begon Ammalee


Ik ben Freya De Rave.

Ik groeide op naast vier oudere broers waardoor ik op vijfjarige leeftijd tante werd. Op mijn vijftiende ontving mijn oudste broer zijn derde kind thuis. Het was de tweede thuisbevalling die in onze familie plaatsvond. Ik was helemaal weg van de job als zelfstandige vroedvrouw. Een paar maanden later moest ik afscheid nemen van mijn vader. Hij stierf onverwacht na een zeer korte strijd tegen kanker. Het laatste wat hij van me wist, was dat ik vroedvrouw wilde worden. Het is een gegeven dat ik dagelijks koester.

Ik studeerde vroedkunde aan de Arteveldehogeschool Gent. Daarnaast deed ik ervaring op in het buitenland. Het fascineert me enorm hoe wonderbaarlijk de natuur kan zijn: het tot stand komen van een zwangerschap en het krijgen van een kindje. Het is dan ook onze taak om het fysiologische deel zo goed mogelijk te bewaken. Ook de emoties die hiermee gepaard gaan, van onbeschrijfelijke vreugde tot diep verdriet, wil ik graag met jullie delen. Want ook wanneer het minder goed verloopt, wil ik jullie zo goed mogelijk doorheen het hele proces ondersteunen.