Tarieven

Voor de medische verstrekkingen door de vroedvrouw is er een tussenkomst van het RIZIV voorzien. Omdat we geconventioneerde vroedvrouwen zijn, is die tussenkomst door het RIZIV maximaal. We werken bovendien met de derdebetalersregeling. Dit betekent dat het RIZIV de vergoedingen voor de medische verstrekkingen rechtstreeks aan ons betaalt.

> Download hier de tarievenlijst

Supplementen

Als geconventioneerde vroedvrouwen mogen we een supplement vragen voor bepaalde consultaties tijdens de zwangerschap. Bijvoorbeeld:

  • Medische consultaties waarin we veel tijd nemen om informatie te geven, je vragen te beluisteren en je voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap.
  • Zwangerschapscursussen. De tussenkomst van het RIZIV is namelijk niet voldoende om tot “een normaal uurloon” te komen voor de zelfstandig werkende vroedvrouw.
  • Een individuele voorbereiding op de bevalling of het ouderschap (individuele zwangerschapsles, ondersteunend gesprek of massage). De tussenkomst van het RIZIV is ook hier niet voldoende om tot “een normaal uurloon” te komen.

De supplementen worden bij voorkeur cash betaald tijdens de consultatie. Het supplement op de zwangerschapscursussen wordt voor aanvang van de lessen overgeschreven op het rekeningnummer van Ammalee. Je ontvangt een bewijsstuk waarop staat hoeveel je zelf betaalde voor de consultatie of de cursus.

Dossierkost

Er zijn een aantal zaken die de zelfstandig werkende vroedvrouw doet waarvoor geen vergoeding voorzien is door het RIZIV. Het gaat voornamelijk over het beantwoorden van mails en telefoons, het organiseren van permanentie, het communiceren met andere zorgverstrekkers en het opvolgen van de boekhouding. Ook voor het transport in het geval van huisbezoeken is er geen tussenkomst door het RIZIV voorzien.

De dossierkost wordt overgeschreven op het rekeningnummer van Ammalee na de eerste consultatie. Je ontvangt hiervoor een factuur.

Wachtvergoeding

Rond je uitgerekende datum zijn we gedurende 5 weken dag en nacht bereikbaar. Dit vraagt veel organisatie en omdat er geen vergoeding voorzien wordt door het RIZIV wordt er een “wachtvergoeding” gevraagd.

De wachtvergoeding wordt betaald tegen de 37ste zwangerschapsweek op het rekeningnummer van Ammalee. Je ontvangt dus een factuur voor de 37ste zwangerschapsweek.

Eens de wachtperiode begonnen is, wordt het bedrag niet meer terug betaald. Ook niet als je om medische redenen toch geen arbeid thuis kan doen of thuis kan bevallen. Ook het deeltje van de wachtvergoeding voorzien voor de begeleiding in het ziekenhuis bij een arbeid thuis wordt niet terug betaald. Indien je om medische redenen geen arbeid thuis kan doen of thuis kan bevallen, zullen we je altijd aanbieden om je bij te staan tijdens de arbeid en/of de bevalling in het ziekenhuis. We doen dit zonder meerkost.

Tarievenlijst

In de tarievenlijst kan je zien welke bedragen worden aangerekend en hoelang de consultaties duren waarvoor een supplement wordt gevraagd.

Geboortepremie en tegemoetkoming van het ziekenfonds

Het is mogelijk dat je ziekenfonds een deel van de dossierkost en de wachtvergoeding terug betaalt. De supplementen worden wellicht niet terug betaald.

Je kan ook gebruik maken van de geboortepremie voor het betalen van de supplementen, de dossierkost en de wachtvergoeding. Meer info over de geboortepremie vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Indien het toch moeilijk is voor jou om de supplementen, de dossierkost of de wachtvergoeding te betalen, aarzel dan niet om toch contact met ons op te nemen.