Tijdens de zwangerschap

Je kan bij Ammalee terecht voor:


Zwangerschapsbegeleiding

Je kan bij Ammalee terecht voor de opvolging van je zwangerschap.

Wanneer je zwanger bent en je wil door een vroedvrouw begeleid worden, neem je best zo vroeg mogelijk in de zwangerschap contact op. Het is een meerwaarde voor jou en je partner wanneer hij of zij ook aanwezig is tijdens de consultaties.

De vroedvrouw kan je begeleiden zolang je zwangerschap goed verloopt. Bij twijfel hierover nemen we contact op met je gynaecoloog. Indien je om medische redenen door je gynaecoloog wordt opgevolgd tijdens de zwangerschap kan je toch nog steeds bij ons terecht voor medische consultaties op voorschrift van de arts of voor ondersteuning tussendoor.

Naast de medische opvolging van je zwangerschap bespreken we op welbepaalde momenten de onderzoeken (bv.screening op zwangerschapsdiabetes) en behandelingen (bv.vaccinaties) die gangbaar zijn. We vertrekken vanuit de wetenschappelijke evidentie, luisteren naar jouw mening en beantwoorden jouw vragen. Zo kan je bewuste keuzes maken.

Daarnaast is er tijdens elke consultatie ruimte voor je vragen en voor wat er leeft in je innerlijke wereld.

Tijdens de consultaties is er ook plaats voor het contact tussen jou en je kind. Jouw kindje is als het ware ook steeds aanwezig in de ruimte. Wanneer we aan je buik voelen om de groei van je baby te evalueren of de ligging te bepalen doen we dit met aandacht en respect voor jou en je kindje. Het kan ook een moment zijn voor jou en voor je partner om je te verbinden met je kind.


Zwangerschapscursussen

Bewust bevallen en bewust ouderschap

Wanneer je zwanger bent van je eerste kindje is het fijn en zinvol om je voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap. Dat is zo om verschillende redenen:

 • Het is een moment van rust voor jou, je kindje en je partner.
 • Het is een gelegenheid om je met elkaar te verbinden.
 • Je leert jezelf en elkaar als ouder kennen.
 • De meeste vrouwen weten weinig tot niets over waar ze zich aan kunnen verwachten zolang ze niet zelf zwanger zijn geweest of al eens bevallen zijn. Kinderen dragen, baren en opvoeden hoort in onze cultuur tot “het persoonlijke leven”. Daardoor hebben de meeste vrouwen geen voorbeelden. In sommige culturen is dit anders en hoort kinderen baren en groot brengen tot het gemeenschapsleven.
 • Het is een manier voor je partner om te ontdekken wat hij of zij voor je kan betekenen tijdens de zwangerschap, de bevalling en de borstvoedingsperiode.
 • Je ontwikkelt (of versterkt) tijdens de lessen vertrouwen in je lichaam en je oertalent om je kindje op deze wereld te brengen.
 • Je leert op die manier andere zwangere vrouwen en hun partner kennen. Doordat jullie op hetzelfde moment door een gelijkaardig proces gaan creëert dit verbondenheid. Die verbondenheid met andere vrouwen en koppels kan een grote steun zijn tijdens de zwangerschap en na de geboorte.

> Bekijk de inhoud van al de lessen in de cursus (PDF)

Concreet
 • Je kan starten met de lessenreeks wanneer dit goed voelt voor jou, maar ten laatste op 30 weken zwangerschap.
 • Een groep bestaat uit 5 zwangere vrouwen. Wanneer je een partner hebt, komt deze bij voorkeur mee naar de les. Een groep bestaat dus uit maximum 10 mensen.
 • Je kan je enkel inschrijven voor een volledige reeks. De concrete data vind je bij de aankondigingen.
 • De lessen gaan door in Chi Arte, Luxemburstraat 70 in Gent van 19 tot 21u. De tweede en derde les kunnen iets langer duren. Er wordt water en thee voorzien.
 • Je brengt zelf een dekentje mee. Je draagt draagt best comfortabele kledij.
 • Wanneer de groep dit graag wil, wordt er een terugkomdag georganiseerd na de bevalling. Wij bakken een taart en voorzien thee en water.

Individuele voorbereiding op de bevalling en het ouderschap

 Een individuele voorbereiding op de bevalling of het ouderschap kan gaan om:

 • een kennismakingsgesprek
 • een individuele zwangerschapsles
 • een ondersteunend gesprek

Een kennismakingsgesprek

 Je bent zwanger, maar je weet niet goed wat de vroedvrouw voor je kan betekenen. Tijdens een gesprek:

 • beantwoorden we jouw vragen
 • geven we je informatie over de verschillende mogelijkheden die er zijn naar begeleiding van zwangerschap en bevalling
 • geven we je informatie over wat de vroedvrouw voor je kan betekenen
 • vertellen we je hoe wij werken.

Een individuele zwangerschapsles

Wanneer het niet mogelijk is voor jou om de zwangerschapscursus te volgen, kunnen we jou één of meerdere individuele lessen geven.

Als je voor de tweede keer zwanger bent, kunnen we tijdens een individuele les extra aandacht geven aan bepaalde zaken die de vorige keer misschien anders zouden gelopen zijn mocht je meer informatie gehad hebben of meer voorbereid geweest zijn.

Een ondersteunend gesprek

Tijdens een ondersteunend gesprek gaan we dieper in op iets dat zich tijdens de consultaties aandiende, maar waar we toen door tijdsgebrek niet verder op in konden gaan. Uiteraard kan je ook gewoon vragen om een ondersteunend gesprek.

Tijdens een ondersteunend gesprek:

 • is het onderwerp iets dat gerelateerd is aan de zwangerschap, de bevalling of de zorg voor je kindje
 • doen we geen therapeutisch werk, maar bieden we enkel een luisterend oor
 • kan het zijn dat we je doorverwijzen naar een therapeut
 • kan het ook zijn dat we je adviseren het onderwerp te laten rusten tot na de bevalling.

Mogelijke onderwerpen die aan bod kunnen komen:

 • een eerdere bevalling waar nog emoties zoals kwaadheid, verdriet of ontgoocheling mee verbonden zijn
 • een eerdere miskraam
 • de fertiliteitsbehandelingen die aan de zwangerschap voorafgingen
 • het veranderend lichaam tijdens de zwangerschap
 • de relatie met de partner tijdens de zwangerschap
 • seksualiteit tijdens de zwangerschap
 • de afwezigheid van de partner
 • zorgen of angsten rond de bevalling
 • zorgen of angsten rond de zorg voor het kind
 • de relatie van het kind met andere gezinsleden bv. met broers of zussen in nieuw samengestelde gezinnen

Een massage

Indien zinvol kan Birgit jou een massage geven. Massage helpt je te ontspannen en ondersteunt het contact met je lichaam en je ervaring.

Birgit is sinds kort gestart met de opleiding Integratieve Massage bij De Stroming.