Tijdens de bevalling

De geboorte van je kindje is ook de geboorte van de moeder of de vader in jou en de geboorte van je gezin. Het is een belangrijk transitiemoment voor iedereen die deel uitmaakt van het gebeuren. Tijdens de zwangerschap ga je op een bepaald moment nadenken over de omstandigheden waarin je dit belangrijk moment wil beleven. De plaats waar jij je veilig voelt is meestal de beste plaats voor jou om te bevallen.


Arbeid thuis

Sommige vrouwen willen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving zijn wanneer de weeën beginnen, maar toch in het ziekenhuis bevallen.

Je kan ervoor kiezen om een stukje van je arbeid thuis te doen als

  • je medische en verloskundige voorgeschiedenis dit toelaat
  • je zwangerschap goed verlopen is
  • je maar één kindje verwacht
  • je kindje wanneer het voldragen is met zijn hoofdje naar beneden ligt
  • de geboorte van je kindje zich aankondigt tussen 37 en 42 weken zwangerschap.

Ammalee kan je begeleiden tijdens je arbeid thuis. De bevalling vindt dan plaats in het ziekenhuis onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. De vroedvrouw die je arbeid thuis begeleidde kan ook meegaan naar het ziekenhuis en je daar verder ondersteunen tot na de geboorte van je kindje.

> Download de materiaallijst voor arbeid thuis (PDF)


Thuisbevalling

Je kan er ook voor kiezen om thuis te bevallen.

Kiezen voor een thuisbevalling gaat meestal hand in hand met een diep vertrouwen in je lichaam en in het geboorteproces. Tijdens de zwangerschap begeleiden we je naar (meer) vertrouwen. Tijdens de bevalling zijn we je nabij waardoor je je veilig voelt, in je kracht kan zijn en in liefde en vertrouwen je kindje kan baren.

Foto: © Ursula Cardenas

Wanneer je kiest voor een thuisbevalling zijn we tijdens de geboorte van je kindje met twee vroedvrouwen zodat we de gepaste zorg kunnen garanderen indien medisch ingrijpen toch noodzakelijk zou zijn.

> Download de materiaallijst voor thuisbevallingen (PDF)


Begeleiding in het ziekenhuis

Sommige vrouwen kunnen om medische redenen niet thuis bevallen en gaan best naar het ziekenhuis wanneer de weeën beginnen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer je kindje in stuit of dwars ligt, wanneer je een tweeling verwacht, wanneer je reeds een keizersnede meemaakte of wanneer je zwangerschap om één of andere medische reden begeleid wordt door de gynaecoloog. In deze gevallen vindt de bevalling plaats in het ziekenhuis onder de verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Indien je dit wenst, kan Ammalee  je ook daar tot steun zijn tijdens je arbeid en bevalling.