Afscheid nemen

Lieve mensen

Momenteel doen wij nog de nazorgen van de bevallingen die we het afgelopen jaar begeleidden. Eind augustus ronden we alles af.

Nadien kunnen de mensen die we begeleid hebben ons nog bereiken op ons privénummer.

De website blijft nog even bestaan en ook op het mailadres zijn we nog even bereikbaar. Als de toekomst van Ammalee eind december nog steeds onduidelijk is wordt de website dan offline gehaald.

We wensen jullie alle goeds.

Birgit en Toke