Homepage

Ammalee biedt holistische vroedvrouwenzorg aan in Gent.

Holistische vroedvrouwenzorg betekent dat

  • het natuurlijke geboorteproces beschermd wordt, alsook de integriteit van moeder en kind.
  • jij wordt gezien en begeleid en niet een zwangere vrouw. Er is aandacht voor je persoonlijkheid en de context waarin je leeft, maar ook voor je essentie en hoe die zich ten opzichte van elkaar verhouden.
  • er naast de medische begeleiding ruimte en tijd is voor je vragen, maar ook voor je emotionele en spirituele behoeften.
  • we jouw ongeboren kindje als een aanwezigheid beschouwen waarmee je je al voor de geboorte kan verbinden. Er wordt ook rekening gehouden met de mogelijke impact van onderzoeken en behandelingen op je ongeboren kindje.
  • we op zoek gaan naar wat er voor jou echt toe doet tijdens de zwangerschap, de bevalling en als ouder. We doen dit samen met de voor jou belangrijke en betrokken perso(o)n(en).
  • je geholpen wordt om bewuste keuzes te maken tijdens de zwangerschap en na de geboorte van je kindje.
  • je vroedvrouw betrokken is bij je proces en er naar continuïteit van zorg wordt gestreefd.

 

Op deze website spreken we “jou”, zwangere of bevallen vrouw, aan. Op elk moment zien we naast jou mogelijk iemand – een man of vrouw, jouw partner, echtgeno(o)t(e), vriend of vriendin – die we ook aanspreken. Sommige vrouwen kiezen er echter voor om alleen zwanger te worden. Er zijn ook vrouwen die zich alleen voelen of alleen zijn en niet gelukkig zijn met de situatie zoals ze is. Omwille van deze complexiteit en de talloze gezinssituaties die er bestaan spreken we op deze website enkel “jou”, zwangere vrouw, aan. Dit bevordert ook de leesbaarheid.